{SITE-NAME} Logo
The Police
Message Type Icon

🚨SCAM WARNING / RHYBUDD SCAM 🚨


Watch out for FAKE McAfee emails, they've once again been reported over 4,500 times.

 

The emails attempts to trick the recipient into clicking on a fraudulent link by stating that the recipient's computer "could be at risk" from "viruses and other malware" if they don't renew their anti-virus subscription.

 

✅Report suspicious emails by forwarding them to: report@phishing.gov.uk

 

ℹ️ Your reports enable the National Cyber Security Centre to remove emails and websites used to perpetrate fraud.

 

#NWPCyberSafe

Gwyliwch allan am e-byst FFUG McAfee, maen nhw wedi cael eu riportio dros 4,500 o weithiau unwaith eto.

 

Mae'r e-byst yn ceisio twyllo'r derbynnydd i glicio ar ddolen dwyllodrus drwy honni y gallai cyfrifiadur y derbynnydd "fod mewn perygl" o "firysau a meddalwedd maleisus arall" os na fyddent yn adnewyddu ei tanysgrifiad gwrth-firws.

 

✅ Riportiwch e-byst amheus drwy eu hanfon ymlaen at: report@phishing.gov.uk

 

ℹ️ Mae eich adroddiadau yn galluogi’r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol i ddileu e-byst a gwefannau a ddefnyddir i gyflawni twyll.

 

#SeiberDdiogelHGC


Reply to this message

Message Sent By
Dewi Owen
(North Wales Police, Cyber Crime Officer, North Wales)

Neighbourhood Alert Cyber Essentials